Δήλωση Ανδρέα Κυπριανού για Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού