Δελτίο Τύπου

Συνέντευξη Τύπου «Απολογισμός έργου και δράσης πενταετίας»
Δημάρχου Στροβόλου, Δρα Λάζαρου Σ Σαββίδη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (25 Νοεμβρίου 2016), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, Συνέντευξη Τύπου με θέμα τον απολογισμό του έργου και της δράσης του Δήμου Στροβόλου, στην πενταετία 2012-2016.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Δήμαρχος Στροβόλου, Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ανέφερε τους τρείς βασικούς λόγους που ανέτρεψαν τους δημοτικούς σχεδιασμούς και το αναπτυξιακό πρόγραμμα που εξήγγειλε με την εκλογή του το 2011.

1. Η μείωση της κρατικής χορηγίας κατά €4,000,000.00
2. η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων να εξαιρέσουν όλους τους Δήμους εκτός από τους 4 “αστικούς” από τη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020
3. η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που επέβαλε το Μνημόνιο του 2013

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στις προσαρμογές που υποχρεώθηκε να κάνει ο Δήμος Στροβόλου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο Δρ Λάζαρος Σαββίδης είπε:

«Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα γιατί όσα πετύχαμε τα πετύχαμε μόνοι μας. Και, πετύχαμε πάρα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα:

α) Προωθήσαμε το Τοπικό Σχέδιο Περιοχής του Παραδοσιακού Πυρήνα του Στροβόλου με την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Πυρήνα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έχουν ήδη ανακοινωθεί και την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που απέσπασε το πρώτο βραβείο, σε αυτήν την αίθουσα στις 5.00 το απόγευμα.
β) Λειτουργήσαμε το Πολιτιστικό Κέντρο στον Ιστορικό Πυρήνα του Δήμου, το οποίο αναζωογόνησε ολόκληρη την περιοχή.
γ) Αναβαθμίσαμε τη Κοινωνική Πολιτική αυξάνοντας τον αριθμό των Παιδικών Λεσχών, διευρύνοντας το θεσμό του “Ανοικτού Σχολείου”, επεκτείνοντας τις επιλογές στο Συμβουλευτικό Κέντρο και επανεργοποιώντας το θεσμό του “Παρατηρητή της Γειτονιάς”.
δ) Δημιουργήσαμε νέα Πάρκα και Πάρκα Σκύλων.
ε) Αναβαθμίσαμε το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.
στ) Αυξήσαμε τους δημόσιους χώρους στάθμευσης και εισάγαμε νέες και τεχνολογικά αναβαθμισμένες μηχανές έκδοσης εισιτηρίων.
ζ) Ολοκληρώσαμε τη μηχανογράφηση των εσωτερικών διαδικασιών της δημοτικής υπηρεσίας και βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους δημότες.

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε ορισμένους χαρακτηρισμούς που κυκλοφορούν τελευταία και να διορθώσω την εικόνα που έχουν δώσει ορισμένοι υποψήφιοι Δήμαρχοι.

α) Ο Στρόβολος ΔΕΝ είναι από τους ακριβότερους Δήμους. Απεναντίας τα δημοτικά τέλη είναι χαμηλότερα από πάρα πολλούς Δήμους και ιδιαίτερα τους μεγάλους Δήμους αν και εδράζονται στα ίδια κριτήρια.

β) Στο τέλος του 2016 τα χρέη του Δήμου Στροβόλου είναι €22,417,594.00 και τίποτε άλλο. Το ποσό τούτο ήταν €28,763,231.00 όταν αναλάβαμε τη Δημαρχία και στα πέντε χρόνια, παρά την οικονομική κρίση, πετύχαμε να το μειώσουμε κατά 6,48%. Τα δάνεια για την Κυβερνητική συνεισφορά σε πολεοδομικά έργα εξυπηρετούνται από κονδύλια των αρμοδίων Υπουργείων και δεν βαρύνουν το Δήμο.

γ) Σε ότι αφορά την καθαριότητα σας ενημερώνω ότι στον προϋπολογισμό του 2017 έχουν εισαχθεί πρόνοιες για γενική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού, για αύξηση της παραγωγικότητας και περιορισμό της ρύπανσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας.»

Κατέληξε, δε, στην ομιλία του με την εξής δήλωση:

«Βασικές μας αρχές είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι: Ο σεβασμός στον πολίτη, η συνεισφορά προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς την νεολαία και τις ευάλωτες ομάδες, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και καθαριότητας και η φροντίδα για τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Στο επίπεδο του δημοτικού οργανισμού θα συνεχίσουμε τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας μέσα από μετρήσιμους δείκτες, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, τη βέλτιστη και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Δέσμευση μας αποτελεί η υλοποίηση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μας ώστε ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, την προώθηση και εκτέλεση νέων αναπτυξιακών έργων, τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική, και την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, και της κοινωνικής πρόνοιας.»

Τη Συνέντευξη Τύπου παρακολούθησαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάμεσα τους οι Προϊστάμενοι Τομέων και Κλάδων.

Vouli TV