H Αγλαντζιά είναι μια σύγχρονη πόλη που συνεχώς εξελίσσεται. Η ραγδαία επέκτασή της και η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 25 χρόνια δημιούργησε την ανάγκη για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κεντρικών οδικών αρτηριών που αναβαθμίζουν την πόλη, εξυπηρετούν τους πολίτες και την ποιότητα ζωής τους και δίνουν νέα οικονομική και εμπορική δυναμική στην Αγλαντζιά.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη τα κατασκευαστικά έργα της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και τμημάτων της Λεωφόρου Λάρνακος και της Λεωφόρου Αμμοχώστου.

Οδικό δίκτυο και ανάπτυξη
Ο Δήμος Αγλαντζιάς επιδίωξε και πέτυχε, εν μέσω οικονομικής κρίσης, την υλοποίηση των σημαντικών αυτών έργων, που αναστάληκαν το 2011, γιατί οι υποδομές είναι βασική προϋπόθεση επαναδημιουργίας συνθηκών οικονομικής ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Αγλαντζιάς ενήργησε συστηματικά για να υπάρξουν σημαντικές τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό, ώστε να επωφεληθούν οι καταστηματάρχες, να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της πόλης και των κατοίκων τους, είτε άμεσα, είτε έμμεσα επηρεαζόμενοι, να διαφυλαχθούν οι περιβαλλοντικές μας ευαισθησίες με ισχυρά και χειροπιαστά αντισταθμίσματα και να αμβλυνθούν αναπόφευκτα καθημερινά προβλήματα και ταλαιπωρίες.

%ce%b1%ce%b3%ce%bb%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b6%ce%b9%ce%ac-vouli-tv
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενήργησε με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και επιμονή, ώστε να περιφρουρηθούν το συλλογικό συμφέρον του Δήμου και τα συμφέροντα των δημοτών μας και να προχωρήσουν τα βασικά αυτά έργα που είναι ταυτόχρονα, τα πιο σημαντικά στη Μείζονα Λευκωσία. Οι ενέργειές μας στράφηκαν και στρέφονται προς όλους τους αρμοδίους φορείς του Κράτους που έχουν την κύρια ευθύνη των κατασκευαστικών έργων, ιδίως το Τμήμα Δημοσίων Έργων, και βέβαια προς τον αρμόδιο ιδιώτη Εργολάβο.

Ταυτόχρονα, έχουμε δημιουργήσει μηχανισμό για συνεχή παρακολούθηση των έργων, από την πρώτη στιγμή που άρχισαν τα έργα. Εξειδικευμένος Μηχανικός προσλήφθηκε από τον Δήμο Αγλαντζιάς, παρ’ όλο που το έργο επιβλέπεται από το Κράτος, για να έχει επί τόπου συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου και να έχει συνεχή επικοινωνία με τους επηρεαζόμενους δημότες, ώστε να αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς πιέζει για να επιταχυνθούν τα κατασκευαστικά έργα και να περιοριστούν οι συνέπειες από καθυστερήσεις που υπάρχουν. (όποιες και αν είναι οι αιτίες που προκαλούνται). Η ταλαιπωρία είναι πρόσκαιρη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα θα αφήνονται στην τύχη. Δεν μείναμε αδρανείς ούτε στιγμή. Ούτε στο στάδιο του σχεδιασμού των λεωφόρων, ούτε στο στάδιο της κατασκευής, από την πρώτη ημέρα που άρχισαν τα έργα.

Έγνοια μας είναι οι δημότες μας, οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι, οι καταστηματάρχες και οι διερχόμενοι οδηγοί.

Έγνοια μας είναι η ανάπτυξη! Η Αγλαντζιά και η εξέλιξή της.

Η ταχύτητερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει νέες δυνατότητες και προοπτικές στην Αγλαντζιά και τους κατοίκους της γιατί μόνο με ανάλογα έργα υποδομής, θα στηρίξουμε την ανάπτυξη και θα προσελκύσουμε επενδύσεις.

Οι ενέργειες του Δήμου Αγλαντζιάς
ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, όπως είχε υποσχεθεί, έκανε σημαντικές τροποποιήσεις στα αρχικά κατασκευαστικά σχέδια πριν αρχίσουν τα έργα. Ειδικότερα ο Δήμος διαβουλεύτηκε με τα Δημόσια Έργα και την Πολεοδομία και πέτυχε:

• Οι λεωφόροι 4 λωρίδων έγιναν 2 λωρίδων + 2 λεωφορειολωρίδων
• Αντί φώτα τροχαίας έγιναν 4 κυκλικοί κόμβοι για να υπάρχει εύκολη, ασφαλής και νόμιμη επαναστροφή και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι
• Διπλασιάστηκαν οι χώροι στάθμευσης από 146 σε 290, που επίσης διευκολύνουν την προσβασιμότητα και ενισχύουν την εμπορικότητα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενήργησε με επιμονή προκειμένου οι άμεσα επηρεαζόμενοι να λάβουν – και έλαβαν ήδη – σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη:

• Έγινε αναβάθμιση της πολεοδομικής ζώνης για να έχουν αυξημένο συντελεστή δόμησης κατά ένα όροφο και αυξημένη αξία
• Εξασφαλίστηκαν σοβαρές αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις
• Έχουν καθοριστεί ως άξονες εμπορικής δραστηριότητας
• Δημιουργήθηκαν συνθήκες για να υπάρξουν άμεσες ιδιωτικές επενδύσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑΤΑ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς είναι ένας από τους πιο πράσινους δήμους με ισχυρή περιβαλλοντική κουλτούρα και συνείδηση δεκαετιών. Στην τροποποίηση των σχεδίων ο Δήμος πέτυχε περιβαλλοντικά αντισταθμίσματα στην αναγκαστική κοπή δέντρων:

• Ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό για κοπή όλων των δέντρων
• Ενέταξε όσα με δικές του παρεμβάσεις διατηρήθηκαν, σε χώρους πρασίνου
• Επέβαλε στα τροποποιημένα σχέδια 156 λεκάνες που άμεσα θα φυτευτούν με δέντρα ύψους 3 ½ μέτρων ως χειροπιαστή και ακόμα πιο αναβαθμισμένη αποκατάσταση
• Έγιναν προβλέψεις για νησίδες πρασίνου και των κυκλικών κόμβων, οι οποίες θα πρασινίσουν
• Έκανε πρόβλεψη για την απρόσκοπτη και αυτόματη άρδευση των δέντρων με τη χρήση νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων στη Βαθιά Γωνιά.

ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ενώ την ευθύνη υλοποίησης του συμβολαίου την έχει το Κράτος, ο Δήμος Αγλαντζιάς δεν διστάζει ούτε στιγμή, να ενεργήσει για το καλό των δημοτών του, όταν διαπιστώνει αδυναμίες και προβλήματα. Αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μεγάλο έργο που να μην προκαλεί και ταλαιπωρία. Αλλά θεωρεί ότι τα προβλήματα είναι για να αντιμετωπίζονται κι όχι απλά για να τα διαπιστώνει κανείς. Για το λόγο αυτό:

• Πιέζουμε σε καθημερινή βάση για να μην καθυστερεί το έργο
• Δημιουργούμε προσβάσεις για να περιοριστούν προβλήματα αποκλεισμού
• Ενεργούμε για να μην επηρεαστεί η εμπορικότητα των δρόμων
• Συμβάλλουμε για την καλύτερη διοχέτευση της κυκλοφορίας
• Προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις σε αναγκαία προβλήματα που προκαλούνται από τα έργα, όπως για παράδειγμα σε τοίχους υφιστάμενων κατοικιών
• Πιέζουμε για πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για διακίνηση των πεζών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο Δήμος Αγλαντζιάς εξασφάλισε μέσα στη λαίλαπα την κρίσης, να μην ανασταλούν τα έργα υποδομής.

• Ξεπάγωσε ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο που θα δώσει νέες προοπτικές για την ανάπτυξή μας, ως μιας σύγχρονης πόλης της αειφορίας.
• Άνοιξε νέες δυνατότητες σύνδεσης με το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου που δίνει ζωή, πολεοδομική και οικονομική αξία στον Δήμο μας.
• Πέτυχε και ενέταξε ένα κατασκευαστικό έργο μείζονος αξίας 13 – 14 εκ. ευρώ στις συγχρηματοδοτήσεις της ΕΕ, με μηδαμινή δική του συμβολή μόλις 5% (2 – 2,5 εκ. ευρώ) με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες,

Αξίζουμε την πόλη που συνεχίζει να αναπτύσσεται!
Αυτή είναι η Αγλαντζιά που προοδεύει.

Οι Δημότες μας το βλέπουν, οι πολίτες όλης της Κύπρου το αναγνωρίζουν

ΠΙΕΖΟΥΜΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ!

Ο Δήμος Αγλαντζιάς είναι συνεχώς παρών, παρακολουθεί ασφυκτικά και πιέζει για την πρόοδο των κατασκευαστικών έργων εκσυγχρονισμού των λεωφόρων.
Ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας συντονίζει σχεδόν σε καθημερινή βάση τις ενέργειες της Δημοτικής Υπηρεσίας και τον ειδικό μηχανικό που προσέλαβε ο Δήμος για το έργο.

Το έργο είναι πολεοδομικό και εκτελείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τον ιδιώτη εργολάβο – ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς έλαβε πρωτοβουλίες και συγκάλεσε διαδοχικές συσκέψεις για ζητήματα που σχετίζονται με καθυστερήσεις και καθημερινά προβλήματα. Στις συσκέψεις κλήθηκαν και έλαβαν μέρος, εκτός από τα ανώτερα στελέχη της Δημοτικής Υπηρεσίας που εμπλέκονται στο έργο, όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο Εργολάβος (LOIS/ Φοίνιξ), το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η Επαρχιακή Διοίκηση, το Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις στις 1/2/2016, στις 7/9/2016 και στις 21/10/2016 στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, ενώ στις 3/11/2016 στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ύστερα από διαβήματα του Δήμου.
Επιπλέον ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς συγκάλεσε επιτόπιες επισκέψεις στο εργοτάξιο στις 31/8/2016 και στις 2/11/2016. Τονίζεται ότι βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους κατοίκους και επιχειρηματίες, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχει γνώση της κατάστασης και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ενώ οι μηχανικοί του Δήμου είναι σε καθημερινή βάση σε επικοινωνία με το κοινό.

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να αποταθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ή στον εκπρόσωπο του Δήμου κ. Σοφοκλή Τριανταφυλλίδη.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Vouli TV