Εντονη διαφωνία εκφράζει ο Δήμος Αμμοχώστου στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός και μόνο Δήμου, που θα περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες οντότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, αφού όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση του μια τέτοια ενέργεια ελλοχεύει πολιτικούς κινδύνους, ενόσω το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου παραμένει άλυτο και η μητρόπολη της επαρχίας παραμένει υπό κατοχή.

Προστίθεται ότι «η Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, συζήτησε εκ νέου το θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενόψει του διαλόγου που έχει επαναρχίσει και κύρια λόγω των διαφόρων σεναρίων που ακούγονται σχετικά με τις συνενώσεις των ελεύθερων Δήμων και Κοινοτήτων της επαρχίας Αμμοχώστου».

Ο Δήμος Αμμοχώστου «επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά την έντονη διαφωνία του, στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός και μόνο Δήμου, ο οποίος να συμπεριλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες οντότητες της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Η δημιουργία ενός τέτοιου υπερ-Δήμου ελλοχεύει πολιτικούς κινδύνους, ενόσω το πολιτικό μας πρόβλημα παραμένει άλυτο και η μητρόπολη της επαρχίας μας παραμένει υπό κατοχή».

Η πόλη της Αμμοχώστου, σημειώνεται στην ανακοίνωση, «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί, ως η μητρόπολη της επαρχίας, από κανένα άλλο Δήμο ή άλλη οντότητα. Σήμερα που η Αμμόχωστος βρίσκεται υπό απειλή και η Τουρκία προχωρεί ακάθεκτη στους άνομους σχεδιασμούς της και μονομερώς αλλάζει το στάτους-κβο στην πόλη μας, θεωρούμε απαράδεκτο να εξελίσσεται μια συζήτηση που είτε θα υπονοεί, είτε ντε φάκτο θα οδηγεί σε κάποιο μόρφωμα που θα αντικαθιστά τον μητροπολιτικό ρόλο του Δήμου Αμμοχώστου».

Η Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προστίθεται «πρέπει να έχει στο επίκεντρο της, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ευημερία και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα, όμως, στην περίπτωση της επαρχίας Αμμοχώστου δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη της την ιδιαιτερότητα του πολιτικού προβλήματος, γεγονός που αναπόφευκτα θα επηρεαστεί από τη δημιουργία ενός γεωγραφικά και πληθυσμιακά τεράστιου Δήμου στο ελεύθερο κομμάτι της επαρχίας».

Σε καμία περίπτωση, αναφέρεται στην ανακοίνωση «δεν είναι ρόλος μας να εμπλακούμε στη συζήτηση για τη μορφή και τους νέους σχηματισμούς που τελικά θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης. Θεωρούμε όμως υποχρέωση μας να εκφράσουμε την έντονη διαφωνία μας με τη δημιουργία ενός τέτοιου σχηματισμού, όπως επίσης και με την χρήση ονόματος που θα παραπέμπει στην ιστορία της Αμμοχώστου».

Ο Δήμος Αμμοχώστου καλεί «όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα πολιτικά κόμματα που στο τέλος της μέρας θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις, όπως λάβουν σοβαρά υπόψη και τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, διατηρώντας στον κατεχόμενο Δήμο της Αμμοχώστου τον σημαντικό πολιτικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερ

Vouli TV