Φιλοξενούμενος της εκπομπής ο Νέαρχος Νεάρχου, ιστορικός και συγγραφέας. Συζητούν με τον Χρίστο Ιακώβου για την σφαγή στα Μαμώνια από τους Τούρκους το 1958.

Vouli TV