Προσδιορίζοντας το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Κύπρο.
Φιλοξενούμενοι οι κκ Κυριάκος Ανδρέου, πρόεδρος του ΠΣΕΑΔ, και Πάνος Τσιολής, πρόεδρος επαρχιακής Λευκωσίας ΠΣΕΑΔ.

Vouli TV