Διίστανται οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων και ειδικών σε ότι αφορά τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρξουν στην υγεία από τη χρήση του δικτύου 5G.
Μερικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση 5G έχει αρνητικές επιπτώσεις ενώ, άλλοι ισχυρίζονται ότι αν τεθούν ορθοί περιορισμοί σε ότι αφορά τις διαδικασίες εισαγωγής της τεχνολογίας αυτή, ενδεχομένως να μην προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Φιλοξενούμενος σήμερα στο Εξ’ Αφορμής ο κος Χάρης Βιολάρης της Ομάδας Ενημέρωσης για το 5G.

Vouli TV