«Οι αποφάσεις του Ανωτάτου δικαστηρίου»
Φιλοξενούμενος ο δικηγόρος Μιχάλης Παρασκευάς σε μία νομική και πολιτική ανάγνωση της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου για τις αποκοπές των ωφελημάτων των δημοσίων υπαλλήλων.