Σε αυτή την εποχή κρίσης, ανασφάλειας και αμφιβολιών, είναι έντονη η ανάγκη των δημοτών να νιώσουν ξανά ότι έχουν δήμαρχο που ενδιαφέρεται και τους εκπροσωπεί επάξια. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε εδώ.

Για µένα προσωπικά, η ενασχόληση µε τα κοινά βρίσκει ολόκληρο το νόηµά της, ως πρόκληση και θετική ενέργεια, όταν βάλουμε μπροστά τον ∆ήµο µας, τις γειτονιές µας.

Για να τα καταφέρει ο Στρόβολος, χρειάζεται ανανέωση µε τη βοήθεια του κάθε δημότη. Αλλά χρειάζεται και ∆ήµαρχο που να βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και να αφουγκράζεται τον παλµό των συνδηµοτών του.

Η δική µας πολιτική πρόταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριµένα για τον Στρόβολο, περιλαμβάνει µια ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων των παραγόντων που καθορίζουν τη διαχείριση των κοινών σε τοπικό επίπεδο.

Η πόλη µας χρειάζεται ρήξεις µε τις νοοτροπίες που µας κρατάνε πίσω. Χρειάζεται να πούμε αλήθειες, να κάνουμε συγκρούσεις, να δώσουμε µάχες. Είναι µονόδροµος η νίκη για να δώσουμε στον Στρόβολο τη σωστή διαχείριση του νΠεριβάλοντος, την Καθαριότητα, την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας, την Αισθητική Αναβάθµιση των Κοινών Χώρων, την ολοκληρωμένη πολιτική που αφορά τα ζώα, την Αξιοποίηση του Πολιτιστικού Αποθέματος, την Ενδυνάμωση της Κοινωνικής Πολιτικής.

Vouli TV