Δήλωση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Μαριέλλας για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύη για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση Αλέξανδρου Κληρίδη για Επιτροπή Ανθρωπίνων

Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
9.05 π.μ. – Ενημέρωση για τις εργασίες του Συμβουλίου Αποφυλάκισης
Κρατουμένων επ’ Αδεία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών)
(10.6.2020)

Vouli TV