**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

 

Α. Νομοθετική Εργασία:
8.30 π.μ. 1. Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019)
Συζήτηση επί της αρχής.

9.30 π.μ. 2. Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.030-2020)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.

10.00 π.μ. 3. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019)
Συνέχιση της συζήτησης.

Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. (α) Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του
Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019)
(β) Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019)
(γ) Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019)

2. Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021)

Δήλωση Νίκου Τορναρίτη για Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 04/05/2022

 

Δήλωση Ανδρέα Πασιουρτίδη για Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 04/05/2022

Vouli TV