Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. 9.05 π.μ. Ενημέρωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023.
(Αρ. Φακ. 23.07.007.001)
Συνέχιση της συζήτησης.
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
10.30 π.μ. – Η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το Κυπριακό
Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(7.9.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.191-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
(Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών
«Master of Pharmacy» του Ηνωμένου Βασιλείου.)

Δήλωση Χαράλαμπου Διονυσίου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Παύλου Μυλωνά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Χρίστου Χριστοφίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Γιώργου Κάρουλα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Δήλωση Ανδρέα Θεμιστοκλέους για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 14/09/2022

Vouli TV