Δήλωση ΠΕΡΔΙΚΗ Γιώργου για Επιτροπή Ελέγχου
https://youtu.be/nUpqLtvKsWE

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνης για Επιτροπή Ελέγχου

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Μέτρο 1 & 2 – Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες
και στην Εσωτερική Αγορά οι οποίες Ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ειδική Έκθεση 19.02.2020 (ΟΑΠ/01/2020)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)

Vouli TV