Δήλωση Ξένιας Κωνσταντίνου για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση Δημητρίου Αννίτας για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Συζήτηση αναφορικά με τις ψηφιακές ανάγκες των ατόμων τρίτης
ηλικίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναλλαγές που αφορούν τον
τραπεζικό τομέα και τομείς της δημόσιας υπηρεσίας. Τρόποι και
εργαλεία αντιμετώπισης των σχετικών δυσκολιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Ξένιας
Κωνσταντίνου)
(27.7.2020)
Έναρξη της συζήτησης.
10.00 π.μ. 2. Η πορεία υλοποίησης της νομοθεσίας περί της καταπολέμησης
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της
προστασίας των θυμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία
της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας (ΠΣΟ).
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών)
(29.8.2016)
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV