Δήλωση Αλέξανδρου Κληρίδη για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αννίτας Δημητρίου, Νίκου Τορναρίτη και
Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
Δημοκρατικού Συναγερμού).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται)

Vouli TV