Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αννίτας Δημητρίου, Νίκου Τορναρίτη και Δημήτρη
Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Συναγερμού).
Κατ΄ άρθρον συζήτηση.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται)

Vouli TV