Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
12.00 μ. – Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
– Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. 12.05 μ.μ. Οι εξελίξεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και
η τουρκική εξωτερική πολιτική.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χάρη
Γεωργιάδη).
(7.9.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.1149-2021)
Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις τελευταίες εξελίξεις στην
εσωτερική πολιτική κατάσταση της Τουρκίας και στην
εξωτερική πολιτική της.
Γ. 13.30 μ. – Ανταλλαγή απόψεων και τοποθέτηση των μελών της
Επιτροπής επί των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο για
την 38η εξαμηνιαία έκθεση της Διάσκεψης των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC).
(Aρ. Φακ. 23.07.029.001)

Vouli TV