Δήλωση ΣΑΒΒΑ Ευανθίας για Επιτροπή Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λεμεσού).
(Αρ. Φακ. 23.02.061.027-2020).
Συνέχιση της συζήτησης.
12.00 μ. 2. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2020.
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV