**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
11.15 π.μ. 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.069-2022)
(Κατάργηση της υποχρέωσης για επιθεώρηση των ατμολεβήτων, των
ατμοδεκτών και των αεροθαλάμων από επιθεωρητές του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας.)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.
11.15 π.μ. 2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών)
Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.030-2022)
(Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την προστασία
των εργαζομένων από τη χρήση συστημάτων υπό πίεση στους χώρους
εργασίας.)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης

Δήλωση Αντρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 17/05/2022

Δήλωση Ανδρέα Καυκαλιά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Vouli report 17/05/2022