Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

A. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής.
B. Νομοθετική Εργασία:
11.15 π.μ. – Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του
2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.047-2022)
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής.
(Αύξηση των καθοριζόμενων ποινών που επιβάλλονται σε εργοδότη ο
οποίος παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να κοινοποιήσει στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτιθέμενο πλεονασμό ή/και
παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να παράσχει τα καθοριζόμενα από τον
νόμο στοιχεία.)
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός
41Α):
12.00 μ. – Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο ιδρύεται με
βάση το άρθρο 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους
Νόμου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Αντρέα Καυκαλιά,
Χρίστου Χριστόφια και Γιώργου Κουκουμά)
(30.8.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.178-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
Δ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
– Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.120-2022)
(Παροχή επιδόματος ασθενείας προς πρόσωπα που έχουν
συμπληρώσει το 63ο
έτος της ηλικίας τους τα οποία δεν αιτούνται να
λάβουν θεσμοθετημένη σύνταξη, συνεχίζουν να εργάζονται και είναι
προσωρινά ανίκανα για εργασία.)