**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**  

Νομοθετική Εργασία:
11.05 π.μ. – Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.082-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Παράταση της ισχύος των αδειών παροχής διευκολύνσεων, οι οποίες
ευρίσκοντο σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019, μέχρι την
31η Οκτωβρίου 2024 και προκήρυξη προσφορών μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2023.)
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)

Δήλωση Άριστου Δαμιανού για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report 19/05/2022

Δήλωση Αλεξάνδρας Ατταλίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report 19/05/2022

Δήλωση Πανίκου Λεωνίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report 19/05/2022

Δήλωση Κυριάκου Χατζηγιάννη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών | Vouli report 19/05/2022