Δήλωση Σιζόπουλου Μαρίνου για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Λεωνίδου Πανίκου για Επιτροπή Εσωτερικών

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.45 π.μ. 2. Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)

Vouli TV