Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.)

Vouli TV