Δήλωση ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ Μαρίνου για Επιτροπή Εσωτερικών

Δήλωση Νίκου Νουρή για Επιτροπή Εσωτερικών
https://youtu.be/6zIJLSjV6cg

Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.)

Vouli TV