Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Β. Νομοθετική Εργασία:
11.15 π.μ. – Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας)
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως)
(Αρ. Φακ. 23.02.062.127-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.

Vouli TV