Δήλωση Άδωνη Παπακωνσταντίνου για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση Δαμιανού Άριστου για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ζαχαρία για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση Χαραλαμπίδου Ειρήνης για Επιτροπή Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοιηκήσεως

Δήλωση ΧΡΙΣΤΟΥ Χρίστος για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Θεσμών

Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως) (14.6.2016) Ειδικότερα: Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. (Συνέχιση της συζήτησης)

Vouli TV