Δήλωση Δαμιανού Άριστου για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ζαχαρία για Επιτροπή Θεσμών

Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας και Διαφάνειας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. (Αρ. Φακ. 23.14.024) Ανταλλαγή απόψεων επί του τελικού σχεδίου του Κώδικα. (Το κείμενο θα σας αποσταλεί). 12.15 μ.μ. 2. Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας)

Vouli TV