Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων). (Συζήτηση επί της αρχής). 11.15.π.μ 2. Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων). (Συζήτηση επί της αρχής).

Δήλωση Δαμιανού Άριστος για Επιτροπή Θεσμών και Αξιών

 

Δήλωση Ζαχαρίας Ζαχαρίου για Επιτροπή Θεσμών και Αξιών

https://youtu.be/SNzLXGAPLa8

Vouli TV