Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.15 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
11.20 π.μ. 1. Ο περί Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.)
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.117-2022)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.
12.10 μ.μ. 2. Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.113-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
12.30 μ.μ. 3. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους
του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ).
(Αρ. Φακ. 23.02.062.198-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)

Vouli TV