Δήλωση ΦΑΚΟΝΤΗ Αντρέα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επικοινωνιών και Έργων

Δήλωση ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ Χαράλαμπου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Επικοινωνιών και Έργων

Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
Εναρμονιστικό νομοσχέδιο.
Επισυνάπτεται αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου.

Vouli TV