Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

A. Νομοθετική Εργασία:
9.00 π.μ. 1. (α) Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις Δικαστικές
Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του
Συντάγματος Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.006-2018)
(β) Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του
Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο
146 του Συντάγματος Νόμος του 2003.
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου,
Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.016.2003)
(γ) Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό Συμμόρφωση με
Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του
Συντάγματος) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους
του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.055-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
[Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία ρυθμίζονται οι επιπτώσεις της μη
συμμόρφωσης με αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου.]
9.45 π.μ. 2. (α) Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.045-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
[Θέσπιση στον Ποινικό Κώδικα του αδικήματος του εκφοβισμού
(bullying), ο οποίος συνίσταται στη σωματική ή και ψυχολογική
κακοποίηση και προσβολή της αξιοπρέπειας ατόμων.]
2
—————————————————————————————————————————————————-
1402 Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο: +357 22407300, τηλεομοιότυπο +357 22668219/22407324
parliamentary-committees@parliament.cy, www.parliament.cy
(β) Ο περί του Σχολικού Εκφοβισμού και της Εκφοβιστικής
Συμπεριφοράς σε Σχολικούς και Άλλους Συναφείς Χώρους
(Ποινικοποίηση, Καταστολή και Αναμόρφωση) Νόμος του
2022.
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Πρόεδρου Βουλής
των Αντιπροσώπων.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.093-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
(Θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος του σχολικού εκφοβισμού,
γνωστού ως «bullying».)
B. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που
θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:
– Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας
μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.158-2021)

Δήλωση Άριστου Δαμιανού για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Νίκου Τορναρίτη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Πρόεδρου της Βουλής κας Αννίτας Δημητρίου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Ανδρέα Πασιουρτίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Σωτήρη Ιωάννου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Πανίκου Λεωνίδου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Δέσποινας Ησαϊα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 21/09/2022