Δήλωση Δαμιανού Άριστου για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Ξένιας Κωνσταντίνου για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Λουκαϊδη Γιώργου για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Γιώργου Περδίκη για Επιτροπή Νομικών

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νομικών.)
Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών.
8.50 π.μ. 2. O περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, Βουλευτή Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους
της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
9.20 π.μ. 3. Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της
Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου της κ. Ξένιας Κωνσταντίνου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)

Vouli TV