Δήλωση Δαμιανού Άριστου για Επιτροπή Νομικών

Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής
προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο
(Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2019.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης επί αναθεωρημένου κειμένου.

Vouli TV