Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Φ Νουρή για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Ερωτοκρίτου Α Χριστιάνας για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΑΡΟΥΛΛΑ Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΜΑΥΡΟΥ Ελένης για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ Μαρίνου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΛΟΥΚΑΪΔΗ Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών
Δήλωση ΛΕΩΝΙΔΟΥ Πανίκου για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2020.
9.15 π.μ. 1. Υπουργείο Εσωτερικών.
11.30 π.μ. 2. Υπουργείο Εξωτερικών.
1.00 μ.μ. 3. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
1.50 μ.μ. 4. Ελεγκτική Υπηρεσία.
2.50 μ.μ. 5. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

Vouli TV