Δήλωση Χαράλαμπου Πετρίδη για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Γεωργίου Τ Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Ερωτοκρίτου Α Χριστιάνας για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΑΡΟΥΛΛΑ Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΜΥΛΩΝΑ Παύλου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Σάβια για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γεώργιου για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2020.
9.15 π.μ. 1. (α) Υπουργείο Υγείας.
(β) Επίτροπος Εποπτείας Υγείας.
11.30 π.μ. 2. Υπουργείο Άμυνας.
1.00 μ.μ. 3. Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.
1.50 μ.μ. 4. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2.40 μ.μ. 5. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Παιδιού

Vouli TV