**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Διαδικαστικά Ζητήματα:
8.45 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
8.50 π.μ. 1. Η αξιολόγηση των ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων στη
δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Παύλου Μυλωνά)
(13.4.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.103-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
10.00 π.μ. 2. Εξέταση της καταλληλότητας των αθλητικών χώρων σε θέματα
ασφάλειας, υγείας και υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και τα
προβλήματα που υπάρχουν σε αυτούς.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(13.4.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.101-2022)
Έναρξη της συζήτησης.

Δήλωση Γιάννη Καρούσου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022

Δήλωση Χρίστου Χριστοφίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022

Δήλωση Δημήτρη Λαμπριανίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022

Δήλωση Αντρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022

Δήλωση Γιώργου Κάρουλλα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 18/05/2022