Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. 9.05 π.μ. Ενημέρωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2022-2023.
(Αρ. Φακ. 23.07.007.001)
Συνέχιση της συζήτησης.

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Χρίστου Χριστοφίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 21/09/2022

Δήλωση Γιώργου Κάρουλα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 21/09/2022