Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.05 π.μ. 1. Τα κριτήρια και η διαδικασία αδειοδότησης γηπέδων στα οποία
διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύσανθου Σαββίδη)
(6.7.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.170-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
(Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο νέο γήπεδο της επαρχίας Λεμεσού.)
9.40 π.μ. 2. Το ενδεχόμενο αλλαγής των ωραρίων λειτουργίας των μέσων μαζικής
μεταφοράς των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να εξυπηρετείται η
μεταφορά φοιτητών από επαρχία σε επαρχία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(21.9.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.205-2022)
Έναρξης της συζήτησης.
9.40 π.μ. 3. Τα προβλήματα στέγασης φοιτητών και οι προτεινόμενες λύσεις.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(21.9.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.206-2022)
Έναρξης της συζήτησης.

Δήλωση Ανδρέα Θεμιστοκλέους για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Χρίστου Χριστόφια για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Γιώργου Κάρουλα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Ανδρέα Αποστόλου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Ανδρέα Καυκαλιά για Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Παύλου Μυλωνά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report 28/09/2022