Δήλωση ΚΑΥΚΑΛΙΑ Αντρέα για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κυριάκος για Επιτροπή Παιδείας

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σ’ όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας
και Πολιτισμού)
(9.9.2020)
(Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην εξέταση του σχεδιασμού της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, της δικτύωσης και του εξοπλισμού των
σχολικών μονάδων.)
9.40 π.μ. 2. Ενημέρωση γύρω από τη λειτουργία του Περιφερειακού Δημοτικού
Σχολείου Αγρού.
10.10 π.μ. 3. Δημιουργία μουσείου φαροφύλακα στο Κάβο Γκρέκο, οι δυνατότητες
αξιοποίησης των εγκαταστάσεων/υποδομών για σκοπούς έρευνας και η
αναβάθμιση του κέντρου εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Κυριάκου
Χατζηγιάννη και Νίκου Κέττηρου)
(24.6.2020)

Vouli TV