Δήλωση Καμηλάρη Γιώργου για Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
2. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για
Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
9.10 π.μ. 3. Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
4. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)

Vouli TV