Δήλωση Υπουργού Μεταφορών,Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσος για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ Χατζηγιάννης Κυριάκος για Επιτροπή Παιδείας

Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
(Αρ.Φακ. 23.02.061.130-2020)
2. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για
Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
(Αρ.Φακ. 23.02.061.131-2020)
2
10.40 π.μ. 3. Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.128-2020)
4. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.129-2020)

Vouli TV