Δήλωση ΛΕΩΝΙΔΟΥ Πανίκου για Επιτροπή Παιδείας

Ο περί Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Αννίτας Δημητρίου, Ελένης Σταύρου και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Παύλου Μυλωνά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση: 8.40 π.μ. 1. Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Αννίτας Δημητρίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας) 8.40 π.μ. 2. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Αννίτας Δημητρίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας)

Vouli TV