Δήλωση ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κωνσταντίνου Κωστή για Επιτροπή Παιδείας και Κυπριακό

Δήλωση Νίκου Νουρή για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Πρόδρομου Γ Προδρόμου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Κυριάκου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΚΑΥΚΑΛΙΑ Αντρέα για Επιτροπή Παιδείας

Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τον ρόλο των
σχολικών εφορειών στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού
για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
8.45 π.μ. 2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που
ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών στα κυπριακά κολλέγια και για
την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατά τρόπο που να
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την πολιτική για ποιοτική
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού)
(30.10.2020)
9.45 π.μ. 3. Ενημέρωση γύρω από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τα
εσπερινά σχολεία και πιθανά προβλήματα που υπάρχουν.
10.30 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
4. Ενημέρωση της επιτροπής για τα μέτρα που λαμβάνονται προς
αποφυγή ενδεχόμενων ανισοτήτων ανάμεσα στους μαθητές οι
οποίες προκύπτουν ως απόρροια των μέτρων που λαμβάνονται
λόγω της πανδημίας σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων.

Vouli TV