Δήλωση Λεωνίδου Πανίκου για Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Δήλωση Γιώργου Θεοδοσίου για Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Δήλωση ΜΥΛΩΝΑ Παύλου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Σάβιας για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Παναγιώτη Ανδρέου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝ Κυριάκου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΚΑΥΚΑΛΙΑ Αντρέα για Επιτροπή Παιδείας

Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου).
Συζήτηση της πρότασης νόμου κατά προτεραιότητα.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός
41Α):
9.00 π.μ. 1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που
ρυθμίζει την εισδοχή ξένων φοιτητών στα κυπριακά κολλέγια και για
την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον και την πολιτική για ποιοτική τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας και Πολιτισμού)
(30.10.2020)
Συνέχιση της συζήτησης
9.45 π.μ. 2. Η ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του
χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Σάβιας
Ορφανίδου)
(18.11.2020)
10.30 π.μ. 3. Η αποκοπή σημαντικών κονδυλίων από δημόσιους φορείς, όπως το
ΡΙΚ και τον ΘΟΚ, όσον αφορά νέες θεατρικές δημιουργίες (π.χ.
κυπριώτικο σκετς), με αποτέλεσμα τη μείωση νέων παραγωγών και
την έλλειψη κινήτρων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Πανίκου
Λεωνίδου)
(17.10.2018)

Vouli TV