Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού | Vouli report – 23/09/2020

Δήλωση Προδρομου Προδρόμου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Δήλωση Εμίλιου Μιχαήλ και Απόστολου Μικόπουλος για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ Χαράλαμπου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΛΕΩΝΙΔΟΥ Πανίκου για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Ρούλας Πιτσιάλη για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ Μιχάλη για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ Κυριάκου για Επιτροπή Παιδείας

Vouli TV