Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Έλεγχος Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών»
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 20.07.2020 (ΓΤΠ/01/2020)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων
Δαπανών)
(7.2.2020)

Δήλωση Κουλία Ζαχαρία για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δήλωση Χαραλαμπίδου Ειρήνη για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δήλωση Δημητρίου Αννίτας για Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Vouli TV