Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών Νίκος Φ Νουρής για Επιτροπή Προσφύγων
https://youtu.be/xOaYaFcrIQ8

Δήλωση Κουλία Ζαχαρία για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Μαριέλλας για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Προσφύγων
https://youtu.be/ZrYAPlewRs0

Δήλωση Έλενας Λυμπουρή Κοζάκου για Επιτροπή Προσφύγων

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΠροσφύγωνΕγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων από το Υπουργείο
Εσωτερικών για τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το
θέμα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Μαριέλλας
Αριστείδου, Ονούφριου Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γεώργιου Κ.
Γεωργίου, Μάριου Μαυρίδη και Γιώργου Κάρουλλα)
(20.3.2018)

Vouli TV