Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
9.10 π.μ. 1. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη μη έγκαιρη καταβολή
των εγκριθεισών χορηγιών για αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και
για επιδιορθώσεις των προσφυγικών οικιών αυτοστέγασης.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου,
Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Νίκου Γεωργίου, Γιώργου
Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά, Χρίστου
Σενέκη, Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιακουμή)
(31.8.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.268-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
[Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην πορεία εξέτασης των αιτήσεων
από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
(ΥΜΑΠΕ) και την καταβολή χορηγιών από τις επαρχιακές
διοικήσεις.]
9.50 π.μ. 2. Η ανάγκη αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων του δήμου Λύσης
και της κοινότητας Κοντέας μετά από την αλλαγή πολιτικής για τις
αναπτύξεις εντός των βρετανικών βάσεων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου,
Χρίστου Χριστοφίδη, Χρίστου Χριστόφια, Νίκου Γεωργίου, Γιώργου
Κάρουλλα, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Ονούφριου Κουλλά και
Κυριάκου Χατζηγιάννη)
(31.8.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.326-2021)
Έναρξη της συζήτησης.
-2-
—————————————————————————————————————————————————-
1402 Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο: +357 22407300, τηλεομοιότυπο +357 22668219/22407324
parliamentary-committees@parliament.cy, www.parliament.cy
10.20 π.μ. 3. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη χορήγηση
αναγκαίων πολεοδομικών αδειών από τον δήμο Λάρνακας σε
μισθωτές-δικαιούχους τουρκοκυπριακών τεμαχίων στη Λεωφόρο
Φανερωμένης στη Λάρνακα. Τρόποι επίλυσης του θέματος και
ενδεχόμενες ευθύνες του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Γεωργίου,
Μιχάλη Γιακουμή, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου Χριστοφίδη και Χρίστου
Χριστόφια)
(5.4.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.089-2022)
Συνέχιση της συζήτησης.
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που
θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση:
1. Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.098-2022)
2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.099-2022)

Δήλωση Ανδρέα Καουρή για Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΠροσφύγωνΕγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων | Vouli report 04/10/2022

Δήλωση Νίκου Κέττηρου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΠροσφύγωνΕγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων | Vouli report 04/10/2022

Δήλωση Χρίστου Ορφανίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΠροσφύγωνΕγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων | Vouli report 04/10/2022

Vouli TV