Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπη Προσφύγων

Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
─ Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
9.00 π.μ. 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος της
Κυβέρνησης.

Vouli TV