Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπη Προσφύγων

Εγγραφή Θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
─ Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
9.00 π.μ. 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος της
Κυβέρνησης.