Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Μαριέλλας για Επιτροπή Προσφύγων
https://youtu.be/ibxteC4FeLQ

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών
του 2021 Νόμος του 2020.
(Αντίγραφο του νομοσχεδίου υπάρχει διαθέσιμο στο Αρχείο της Βουλής.)

Vouli TV